Partners

Voor dit project wordt er samengewerkt met de drie koepelorganisaties werkzaam rond dementie in Vlaanderen:

 

 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw

 

 

 

 

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw

 

 

 

 

 

Stichting Alzheimer Onderzoek

 

 

 

Wie vrijblijvend een gift wil doen naar aanleiding van deze actie kan dit via het centrale rekeningnummer BE 39 7350 3203 2519 .

Elke donatie is welkom, een fiscaal attest is voorzien vanaf een bijdrage van € 40 en meer. De opbrengst gaat integraal en evenredig naar de drie bovenvermelde koepelorganisaties werkzaam rond dementie. Zowel het onderzoek, de ondersteuning van families en professionele hulpverleners wordt ermee ondersteund! Warm aanbevolen.

 

Vermeld bij uw bankoverschrijving steeds de mededeling "Gift een noot voor dementie"

Video Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Foto Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en peter Carry Goossens

Foto Stichting Alzheimer Onderzoek

Video Prof. dr. Chantal Van Audenhoven, meter Alzheimer Liga Vlaanderen vzw